(1)
Palmqvist, G.; Ryrholm, N. Intressanta Fynd Av storfjÀrilar (Macrolepidoptera) I Sverige 2021. ET 2022, 143, 67-80.