(1)
Lindelöw, Åke; Jonsell, M. Svenska Skalbaggar 2 – Nya Barkborrar (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) för Landet Och Arter På Spridning. ET 2022, 143, 93-108.