(1)
Jonsell, M.; Aulin, B. Fyra Skalbaggsarter (Coleoptera) Importerade Med Bambu. ET 2022, 143, 157-162.