(1)
Bengtsson, B. Å. Anmärkningsvärda Fynd Av småfjärilar (Microlepidoptera) I Sverige 2022. ET 2023, 144, 1-20.