(1)
Wahlberg, E. Rhipidothrips Brunneus (Williams, 1913) (Thysanoptera: Aeolothripidae) Ny Art för Sverige, Samt Ett Nytt Landskapsfynd Av Thrips Menyanthidis Bagnall, 1923 (Thysanoptera: Thripidae). ET 2023, 144, 47-51.