(1)
Östrand, F.; Persson, M. Tre för Skandinavien Nya Parasitflugor påträffade I Sverige (Diptera: Tachinidae). ET 2023, 144, 128–136.