(1)
Unelius, R.; Hubner, A.; Dulcis, S.; Viklund, L.; Hedenström, E. Inventering Av dubbelögad Bastborre I Småland Samt utvärdering Av En övervakningsmetod Med feromonfällor. ET 2024, 145, 53-60.