(1)
Gertsson, C.-A. Förteckning över Sveriges Bladloppor Med Nya Landskapsfynd Inklusive De Nordiska Arterna. ET 2023, 144, 145–163.