(1)
Persson, M.; Hellqvist, S.; Karlsson, L.; Gärdenfors, U.; Ennerfelt, J. Tre för Sverige Nya Styltflugor Samt Nya Fynd Av Tre rödlistade Arter (Diptera, Dolichopodidae). ET 2023, 144, 167–175.