(1)
Edholm Forsberg, I.; Björk, L. Rapport från Trettiotredje Svenska entomologmötet. ET 2023, 144, 176–183.