(1)
Sveriges entomologiska förening. Innehåll Volym 144 – år 2023. ET 2023, 144, 186.