(1)
Bengtsson, B. Å. Anmärkningsvärda Fynd Av småfjärilar (Microlepidoptera) I Sverige 2023. ET 2024, 145, 1-21.