(1)
Gertsson, C.-A. Första Fyndet Av sköldlusen Aspidiotus Hedericola Leonardi, 1920 I Skandinavien (Hemiptera, Coccomorpha, Diaspididae). ET 2024, 145, 23-29.