(1)
Johansson, N.; Larsson, A. Xiphydria Betulae (Enslin, 1911) Ny för Sverige Och Nya Noteringar Av Xiphydria Picta Konow, 1897 (Hymenoptera: Xiphydriidae) Samt Noteringar Av Två sällsynta Brokparasitsteklar Knutna till Halssteklar. ET 2020, 140, 145-155.