(1)
Entomologisk Tidskrift. Ny redaktör från Och Med Nummer 145: 3 (2024). ET 2024, 145, 61.