(1)
Entomologisk Tidskrift. Instruktioner för författare (reviderade I December 2023). ET 2024, 145, 64.