(1)
Fritz, Örjan; Franc, N.; Johansson, N. Rättelse Av Fritz m.Fl. 2019: Unik Insektsfauna I Varma Lerbranter I Sundvik I västra Skåne. ET 2020, 140, 156.