(1)
Palmqvist, G.; Ryrholm, N. Intressanta Fynd Av storfjÀrilar (Macrolepidoptera) I Sverige 2019. ET 2020, 141, 65-80.