(1)
Bengtsson, B. Å.; Gustafsson, B.; Palmqvist, G. Är genusöverensstämmelse (gender Agreement) Mellan släkte Och Artepitet till Gagn för Stabilitet Inom Nomenklaturen (Lepidoptera)?. ET 2020, 141, 47-49.