(1)
Johansson, N.; Hall, K. Nattflystekeln Enicospilus Undulatus (Gravenhorst, 1829) (Ophioninae), En Parasitoid På klöverspinnare Lasiocampa Trifolii (Denis & Schiffermüller, 1775), Ny för Sverige. ET 2020, 141, 81-87.