(1)
Hallqvist, J.; Hellqvist, S.; Stenmark, M. Två för Sverige Nya Rovsteklar: Gorytes Neglectus Och Pemphredon Enslini (Hymenoptera: Crabronidae). ET 2020, 141, 121-127.