(1)
Wahlberg, E. Föreningsinformation. ET 2020, 141, 128.