(1)
Wahlberg, E. Emma Wahlberg – Ny redaktör för Entomologisk Tidskrift från 2020. ET 2019, 140, 88.