(1)
Fägerström, C. Några för Sverige Nya Skalbaggar. ET 2019, 140, 73-79.