(1)
Palmqvist, G.; Ryrholm, N. Intressanta Fynd Av storfjÀrilar (Macrolepidoptera) I Sverige 2020. ET 2021, 142, 95-104.