(1)
Västsvenska EntomologKlubben. Trettioandra Svenska Entomologmötet Bohuslän, Orust/Tjörn 10–12 Juni 2022. ET 2021, 142, 206.