(1)
Wahlberg, E. InnehÄll I Entomologisk Tidskrift Vol. 142 (2021). ET 2021, 142, 246-247.