(1)
Bengtsson, B. Å. Anmärkningsvärda Fynd Av småfjärilar (Microlepidoptera) I Sverige 2021. ET 2022, 143, 1-16.