Bergsten, J., & Elmqvist, H. (2022). Distoleon tetragrammicus (Fabricius, 1798) ny myrlejonslända för Norden och en illustrerad nyckel till arterna (Neuroptera: Myrmeleontidae). Entomologisk Tidskrift, 143(1-2), 25–37. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/100