Ekfeldt, P. (2022). Första svenska fynden av växtstekeln Pristiphora condei (Lindqvist, 1955) (Hymenoptera: Tenthredinidae) med nya uppgifter om värdväxtpreferenser. Entomologisk Tidskrift, 143(1-2), 39–43. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/101