VEK. (2022). Trettioandra Svenska Entomologmötet Bohuslän, Orust/Tjörn 10–12 juni 2022. Entomologisk Tidskrift, 143(1-2), 38. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/102