Gertsson, C.-A., Fägerström, C., & Sjödahl, M. (2022). Två för Skandinavien nya tripsarter (Thysanoptera): Hoplothrips caespitis (Uzel, 1895) och Megalothrips bonannii Uzel, 1895 samt nya provinsfynd. Entomologisk Tidskrift, 143(1-2), 17–24. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/104