Hambäck, P., Andersson, M., Andersson, P., Hallqvist, J., Hellqvist, S., Persson, M., Strand, J. A., Vicente, R., & Åhlén, D. (2022). Insekter och spindlar i anlagda våtmarker: intressanta fynd från en systematisk undersökning i Uppland och södra Halland. Entomologisk Tidskrift, 143(1-2), 47–66. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/105