Lindelöw, Åke, & Jonsell, M. (2022). Svenska skalbaggar 2 – nya barkborrar (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) för landet och arter på spridning. Entomologisk Tidskrift, 143(3), 93–108. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/110