Jonsell, M., & Aulin, B. (2022). Fyra skalbaggsarter (Coleoptera) importerade med bambu. Entomologisk Tidskrift, 143(3), 157–162. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/114