Föreningsinformation. (2022). Entomologisk Tidskrift, 143(4), 244. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/119