Lind, H., & Lind, J. (2023). Heliothis nubigera (Herrich-Schäffer, 1851) ett nytt nattfly för Sverige (Noctuidae, Lepidoptera). Entomologisk Tidskrift, 144(1-2), 29–36. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/128