Bengtsson, B. Å. (2023). Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2022. Entomologisk Tidskrift, 144(1-2), 1–20. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/129