Sveriges entomologiska förening. (2023). Föreningsinformation. Entomologisk Tidskrift, 144(1-2), 52–54. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/131