Östrand, F., & Persson, M. (2023). Tre för Skandinavien nya parasitflugor påträffade i Sverige (Diptera: Tachinidae). Entomologisk Tidskrift, 144(3), 128–136. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/139