Unelius, R., Hubner, A., Dulcis, S., Viklund, L., & Hedenström, E. (2024). Inventering av dubbelögad bastborre i Småland samt utvärdering av en övervakningsmetod med feromonfällor. Entomologisk Tidskrift, 145(1-2), 53–60. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/143