Entomologiska Sällskapet i Lund. (2023). Trettiofjärde svenska entomologmötet. Entomologisk Tidskrift, 144(4), 166. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/146