Persson, M., Hellqvist, S., Karlsson, L., Gärdenfors, U., & Ennerfelt, J. (2023). Tre för Sverige nya styltflugor samt nya fynd av tre rödlistade arter (Diptera, Dolichopodidae). Entomologisk Tidskrift, 144(4), 167–175. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/147