Sveriges entomologiska förening. (2023). Innehåll Volym 144 – år 2023. Entomologisk Tidskrift, 144(4), 186. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/149