Bengtsson, B. Å. (2024). Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2023. Entomologisk Tidskrift, 145(1-2), 1–21. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/155