Wahlberg, E. (2024). Inbjudan till kurs: lär dig mer om tripsarnas artrikedom!. Entomologisk Tidskrift, 145(1-2), 22. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/156