Stigenberg, J., Curman, P., Karlsson, Y., Apelqvist, M., Apelqvist, N., & Larsson, M. C. (2024). Bredbandad ekbarkbock (Plagionotus detritus) – ett pilotprojekt med feromonfällor (Coleoptera: Cerambycidae). Entomologisk Tidskrift, 145(1-2), 30–38. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/157