Gertsson, C.-A. (2024). Första fyndet av sköldlusen Aspidiotus hedericola Leonardi, 1920 i Skandinavien (Hemiptera, Coccomorpha, Diaspididae). Entomologisk Tidskrift, 145(1-2), 23–29. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/158