Entomologisk Tidskrift. (2024). Ny redaktör från och med nummer 145: 3 (2024). Entomologisk Tidskrift, 145(1-2), 61. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/160