Sveriges entomologiska förening. (2024). Föreningsinformation. Entomologisk Tidskrift, 145(1-2), 62–63. Hämtad från https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/161